SABADELLTXELL

El grupmedina es remunta als seus orígens, com manufacturers tèxtils sector llaner, de fibres sintètiques i artificials, iniciat per la família Medina durant els 60 a la ciutat de Sabadell. En les següents dècades, els interessos del grupmedina es veuran diversificats.

Avui el grupmedina és present en la distribució de matèries primeres per a la indústria, distribució alimentària i begudes, consultoria i finances, màrqueting, i immobiliària industrial i logística. grupmedina disposa d’una oficina central, diverses delegacions al país i a l’estranger.

prova-mefitexhome

Distribució de matèries primeres

girmed-home

Serveis immobiliaris

prova-medis

Consultoria i serveis

MEDMARK

Màrqueting, comunicació i publicitat

ibexal

Distribució de begudes i alimentació